Vedtægter

Vedtægter.

Hvis Klemensker jagtforenings medlemmer ønsker adgang til foreningens vedtægter, så kontakt blot formanden.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/