Div. aktiviteter 2023

 

Samlet aktivitetsoversigt for Klemensker Jagtforening 2023. Samt generalforsamling 2024.

Ps. Aktivitetsoversigt opdateres, så snart program for 2024 foreligger.

——————————————————————————————————————-

Der kan skydes med jagtriffel på Bh. Jagtcenter og Østerlars skydebane, med forbehold for aflysninger. Se mere på banernes hjemmesider.

Bh. Jagt center Raghammer : www.born-jagt.dk/abningstider

Østerlars skydebane: www.osterlars-sport.dk/om-skydning-2/  

 …………………………………………………………………………………………………………….

Indskydning / træning med jagtriffel

Tirsdag d. 2-5-2023 fra kl. 16.30 – 20.00

Tirsdag d. 9-5-2023 fra kl. 16.30 – 20.00

Tirsdag d. 8-8-2023 fra kl. 16.30 – 20.00

Sted:  Skydebanen i Vestermarie plantage ( Ørningevej 4 3700 Rønne ).

…………………………………………………………………………………………………………….

Arbejdsdag i Pedersker plantage

Søndag d. 30-4-2023 kl. 13.00

Medbring gerne sav – kratrydder m.m. da der skal ryddes lidt omkring skydetårnene

Tilmelding til Tage senest 28-4-2023 tlf. 29 29 69 50 eller mail: tage_ipsen@outlook.dk  

……………………………………………………………………………………………………….

Bukkepremiere.

Tirsdag d. 16-5-2023 kl. 9.00 – 11.00 ved Jagthytten.

Foreningen serverer kaffe m.m. pris 30,-kr. Men mød gerne op og hør / fortæl om morgenens jagtoplevelser.

 …………………………………………………………………………………………………………….

 

Bukkepral.

Søndag d. 18-6-2023 kl. 10.00 i Jagthytten.

Kom og vis årets opsatser, store som små. Kom også gerne bare for at kigge. For at deltage i konkurrencen om årets bukkepokal skal bukken være nedlagt på Bornholm efter sidste års bukkepral d. 12-6-2022. Kun medlemmer af Klemensker jagtforening kan deltage i konkurrencen om pokalen, men alle er velkommen.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Indskydning / træning med jagtriffel

Tirsdag d. 8-8-2023 fra kl. 16.30 – 20.00

Sted:  Skydebanen i Vestermarie plantage ( Ørningevej 4 3700 Rønne ).

………………………………………………………………………………………………………………………….

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel.

Søndag d. 27-8-2023 kl. 10.00 på Østerlars skydebane Brommevej 25.

Mød godt frem til foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel. Flere spændende discipliner.

Der forventes op til max 20 skud.

Pris 50,-kr.

Vi griller en pølse efter skydningen

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Skydearrangement med efterfølgende spisning.

Lørdag d. 9-9-2023 kl. 12.00 hos Claus Hansen Bedegadevej 48

I de forskellige skydninger vil der indgå konkurrencer således at vi kan uddele årets pokaler. Der vil være spisning kl. 18.00 i jagthytten.

Priser: skydning 100,- kr. Spisning 100,- kr.

Bindende tilmelding senest 8. september til Mogens Elleby tlf. 40 15 66 80

…………………………………………………………………………………………………………………………

Foreningsjagt

Lørdag d. 28-10-2023 kl. 9.00 i Pedersker plantage. ( Fællesjagt med Knudsker )

Husk tilmelding til Stefan på tlf. 30 12 80 13 senest 7 dage før jagten.

Mulighed for enkelte gæster

Pris: 50,- kr

………………………………………………………………………………………………………………………..

Foreningsjagt

Lørdag d. 25-11-2023 kl. 9.00 i Pedersker plantage. ( Fællesjagt med Knudsker )

Husk tilmelding til Stefan på tlf. 30 12 80 13 senest 7 dage før jagten.

Mulighed for enkelte gæster

Pris: 50,- kr

…………………………………………………………………………………………………………………

Foreningsjagt

Onsdag d. 28-12-2023 kl. 9.00 i Pedersker plantage

Foreningen er vært med smørrebrød, på denne jagt (3 stk pr deltager). Evt. medlemmer som ikke deltager i selve jagten, er også meget velkomne til frokosten.

Tilmelding til Stefan på Tlf. 30 12 80 13 senest d. 20-12-2023

Der kan inviteres gæster på denne jagt, max 1 gæst pr medlem.

Pris: 100,- kr. 

…………………………………………………………………………………………………………………

.

Til jagt på dåkalv i Klemensker jagtforening. ( Pedersker plantage )

Andstandsjagt: D. 2-1-2024 til d. 10-1-2024

Andstandsjagt ligesom bukkejagten, der kan max deltage 16 mand over de 8 dage  ( 2 mand pr dag ) jagten forløber, desto færre tilmeldte jo længere jagttid får de tilmeldte.  

Der må kun skydes dåkalv.                          

Sidste tilmeldingsfrist er d 25-11-2023.  ( Til formanden )                      

Deltagergebyr 100,-kr. + eventuelt nedlagt kalv

Trykjagt: 13-1-2024

Trykjagt, fællesjagt på dåkalv / råvildt med de øvrige foreninger i området d. 13-1-2024. Denne jagt kan der max deltage 4 skytter + 4 i reserve, hvis en jæger har deltaget i anstandsjagten og været heldig at nedlægge en kalv, kan han/hun ikke deltage i trykjagten.

Deltagelsen er gratis, dog skal der betales for eventuelt nedlagt vildt.

For begge jagter:                                                                                                                           For begge jagters vedkommende gælder det: Der skal afregnes for eventuelt nedlagt vildt efter gældende regler. Der udsendes mail i start december, med vinderne af lodtrækningen til Trykjagten, samt fordeling/lodtrækning af pladserne til andstandsjagten.

Sidste tilmeldingsfrist d. 25-11-2023.

Til Tage Ipsen:   tage_ipsen@outlook.dk

                                                                 Bestyrelsen.                                                                                                                                                  

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

Generalforsamling 13-3-2024

Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 13-3-2024 kl. 18.00 i Jagthytten

Evt . forslag skal være fremsendt til bestyrelsen / formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i.flg. vedtægterne.

Vi starter generalforsamlingen med spisning, ( pris 100,- ) så tilmelding nødvendig til Stefan tlf. 30128013 / mail: fam.granild@mail.dk senest d. 1-3-2024.

Mvh. Bestyrelsen

       Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent. 

 1.  Valg af to stemmetællere. 

 1.  Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 

 1.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

 1.  Indkomne forslag. 

 1.  Fastlæggelse af kontingent. 

 1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg: 

Kurt Pedersen             Modtager genvalg 

Mogens Elleby            Modtager genvalg 

 

 1.  Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Michael Sørensen      Modtager ikke genvalg ?? 

 

 1.  Valg af to revisorer. 

Claus Hansen              Modtager genvalg 

Torben Ingvorsen      Modtager genvalg 

 

 1.  Valg af revisor suppleanter. 

Morten F. Jørgensen        Modtager genvalg 

Henrik B. Andersen          Modtager genvalg 

 

 1.  Lodtrækning til bukkejagt. 

 1.  Eventuelt. 

 Forslag der ønskes optaget på dagsordnen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 Husk skade- og krage ben, da der er optælling og præmieuddeling denne aften 

.Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Spisning

Som tidligere års generalforsamling, spiser vi varm mad inden generalforsamlingen. 

Dette års menu: Forloren hare med tilbehør. 

Da dette kræver lidt planlægning, bedes i tilmelde jer, senest d.1  Marts. 

Dette kan ske til Stefan tlf. 30 12 80 13 eller mail: fam.granild@mail.dk 

 Pris for maden: 100,-kr incl 1 x øl/vand. 

Drikkelsen er til de sædvanlige lave priser. 

Mød talstærkt frem, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen i foreningen. 

  

 

——————————————————————————————————————————–

Lerdueskydning 2023 

Torsdag d. 20-4-2023:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Torsdag d. 27-4-2023:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Torsdag d. 4-5-2023:  Torben Hansen Torpevej 6     kl. 18.00

Torsdag d. 11-5-2023:  Torben Hansen Torpevej 6       kl. 18.00

Onsdag d. 17-5-2023:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Torsdag d. 25-5-2023:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Torsdag d. 1-6-2023:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Torsdag d. 8-6-2023:  Store Dammegård Splitsgårdsvej 35     kl. 18.00

Torsdag d. 15-6-2022:  Erik Marker Segenvej 42      kl. 18.00

 

Sommerferie

 

Torsdag d. 3-8-2023:  Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 5     kl. 17.30

Torsdag d. 10-8-2023:   Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 5     kl. 17.30

Torsdag d. 17-8-2023:  Torben Ingvorsen Simblegårdsvej 5     kl. 17.30

Torsdag d. 24-8-2023:  Steen Stender Ladegårdsvej 6            kl. 17.30

Torsdag d. 31-8-2023:  Steen Stender Ladegårdsvej 6           kl. 17.30

Onsdag d. 6-9-2023:  Steen Stender Ladegårdsvej 6           kl. 17.30

Lørdag d. 9-9-2023:  Claus Hansen Bedegadevej 48 ( Skydearragement )         kl. 12.00

Nærmere info om tilmelding m.m. vedr. skydearrangement kommer senere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/