Nyhedsoversigt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepral d. 16-6-2024.

24 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 23 opsatser til fremvisning. De 23 opsatser fordelte sig som flg.:

1 Ulige otteender, 2 abnorme, 13 seksendere, 2 ulige seksender og 5 gaffelbuk

Årets vinder af bukkepokalen 2024 blev Morten Fris Jørgensen med en meget flot opsats.

Vinder af pokalen for årets specielle opsats blev Hans-Jacob Jensen med en ligeledes imponerende opsats.

Om nogen af disse opsatser finder vej til Danmarks Jægerforbunds bukke topti senere på året, bliver spændende at følge.

ME.

Bukkepral 16-6-2024 001.jpg

Bukkepral 16-6-2024 002.jpg

Vinder af årets bukkepokal. Nedlagt af Morten Fris Jørgensen.

Bukkepral 16-6-2024 003.jpg

Vinder af årets spcielle opsats. Nedlagt af Hans-Jacob Jensen.

Bukkepral 16-6-2024 004.jpg

Morten Fris Jørgensen med årets bukkepokal.

Bukkepral 16-6-2024 005.jpg

Vinder af pokalen for årets specielle opsats Hans-Jacob Jensen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afslutning forårs lerdueskydning 12-6-2024.

Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere stenbrud i udkanten af Almindingen, skaber en meget flot og naturskønt ramme for forårets sidste skydning. 19 af foreningens medlemmer var mødt, og fik trænet deres skydefærdigheder på de hurtige lerduer fra ” kaninudkasteren ”.

Efter skydningen var der sædvanen tro varme grillpølser og brød. Lerdueskydningen starter igen onsdag d. 7-8-2024 kl. 17.30. på Simblegårdsvej 5

ME.

Afslutning forårslerdueskydning 12-6-2024 001.jpg

Afslutning forårslerdueskydning 12-6-2024 002.jpg

Afslutning forårslerdueskydning 12-6-2024 003.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepremiere 16-5-2024.

17 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. Premieren var begunstiget med en flot solrig morgen, med en frisk vind fra øst, og de morgenfriske jægere havde haft en fin forårsmorgen ude på de enkeltes terræner.

3 jægere havde haft held til at nedlægge hver en fin premiere buk

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.

Bukkepremiere 16-5-2024 001.jpg

Bukkepremiere 16-5-2024 002.jpg

Bukkepremierens 3 heldige og dygtige jægere, med hver deres fine buk.

Bukkepremiere 16-5-2024 003.jpg

En noget speciel opsats

Bukkepremiere 16-5-2024 004.jpg

Denne buk var nedlagt med bue og pil.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbejdsdag i plantagen 5-5-2024.

Søndag d. 5-5-2024 var 9 medlemmer mødt til arbejdsdag i Pedersker plantage. Der blev ryddet lidt krat, buske og grene omkring skydetårnene, så de er klar til bukkepremieren d. 16 maj. Foreningen var vært med lidt forfriskninger og alle havde en hyggelig eftermiddag i skoven.

ME.

Arbejdsdag i plantagen 2-5-2022 001.jpg

Arkiv foto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lerdueskydning for jagttegnsaspiranter d. 30-3 og d. 6-4-2024.

Klemensker Jagtforenings skydevogn, sørgede lørdage d. 30-3 og d. 6-4-2024 for at 13 – 14 nye jagttegnsaspiranter fra ungdomsskolen, havde mulighed for at skyde efter lerduer. Lerdueskydningen er en obligatorisk del af jagttegnsundervisningen, for at give aspiranterne færdigheder i at håndtere et glatløbet jagtgevær. Det var jagttegnsunderviser og flugtskydningsinstruktør Dean Andersen der sammen med Klemensker jagtforenings flugtskydningsinstruktør Kim Grønvall, der stod for vejledningen af de nye kommende jægere.

ME.

Lerdueskydning 30-3-2024 undomsskolen 001.jpg

Lerdueskydning 30-3-2024 undomsskolen 002.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2024.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 13-3-2024 i foreningens jagthytte. Igen i år var der fin tilslutning, da 33 af foreningens medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin fyldige beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2023. Den nye lov om blyfri centraltændt riffelammunition til jagt, træder i kraft fra 1-4-2024. Blyholdigt riffelammunition må dog stadig bruges på godkendte riffelbaner. Formanden fortalte hvor vigtigt det er at man får indskudt og trænet med sin jagtriffel før man skal på jagt. Der er også rig mulighed for at få trænet med haglbøssen, på foreningens mange lerdueskydninger. Foreningen har et støt stigende medlemstal, og havde pr. 1-3-2024 i alt 92 medlemmer.

Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger.

Der var genvalg af Mogens Elleby og Kurt Pedersen til bestyrelsen. Samt nyvalg af Jakob Tholstrup til bestyrelsessuppleant, efter Michael Sørensen som ikke genopstillede. Der var også genvalg til Torben Ingvorsen og Claus Hansen som bilagskontrollanter, samt genvalg af Henrik Bloch Andersen og Morten Friis Jørgensen som suppleanter for disse.

Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større underskud i 2023. Underskuddet skyldes dog, at der er indkøbt et større antal lerduer m.m.. Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi, så bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget.

Der var vingave og klapsalve til Michael Sørensen for hans mangeårige arbejde for Klemensker Jagtforening

Der var også vingave til Torben Ingvorsen for i hele 30 år, at have bistået Klemensker jagtforening som bilagskontrollant.

Et forslag om en ekstra pokal eller præmie til uddeling ved årets bukkepral, blev vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Under evt. blev der opfordret til at deltage aktivt i vildttælling, til hjælp og gavn for bestandsovervågning af især hjortevildt og harer. Dette gøres nemt og præcist via Danmarks Jægerforbunds JÆGER app

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Claus Hansen.

 

Aftenens dirigent var Arne Hansen

 

ME.

Generalforsamling 13-3-2024 001.jpg

Vingave til Torben Ingvorsen for hele 30 års arbejde som bilagskontrollant for Klemensker jagtforening.

Generalforsamling 13-3-2024 002.jpg

Vingave til afgående bestyrelsessupleant Michael Sørensen, for mange års arbejde for Klemensker jagtforening.

Generalforsamling 13-3-2024 003.jpg

Claus Hansen vinder af årets skade og kragebenspokal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trykjagt på dåkalv i Pedersker plantage d. 13-1-2024

Lørdag d. 13. jan 2024 blev der afholdt en fælles trykjagt på dåkalv med deltagelse af flere foreninger med terræner mellem øst for Almindingen og Poulsker / Bodilsker plantager. Jagten blev afviklet som trykjagt hvor de enkelte foreninger drev deres egne terræner, med skytter siddende i tårne eller stiger. Efter jagten var der fælles parade ved Aaker og Aakirkebys jagthytte, hvor der var mulighed for køb af pølser, øl og vand

Der blev set en del både råvildt og dåvildt i plantagerne.

Samlet udbytte blev i alt 2 dåkalve og 2 stk råvildt. På Klemensker jagtforenings terræn blev der nedlagt 1 stk råvildt ( smaldyr )

ME.

Jagt dåkalv 13-1-2024 001.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 28-12-2023

29 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Jagten blev afviklet som fællesjagt med Knudsker Jagtforening, hvor der blev drevet såter fra begge foreningers terræn. Efter jagten var der parade ved Klemensker jagthytte, med efterfølgende smørrebrød og kaffe.

Under frokosten var der uddeling af vingaver til 2 af foreningens medlemmer. Ulla Madsen for en nylig rund fødselsdag og Thor Rømer for at have været medlem af Klemensker jagtforening i hele 60 år. Foruden vin, var der også nål og diplom for de mange år medlemskab.

 

Dagens udbytte blev:

1 stk. sneppe

2 stk. råvildt

ME.

Jagt 28-12-2023 001.jpg

Jagt 28-12-2023 002.jpg

Jagt 28-12-2023 003.jpg

Jagt 28-12-2023 004.jpg

Jagt 28-12-2023 005.jpg

Thor Rømer  ( tv ) med  vin, nål og diplom for 60 års medlemskab af  Klemensker jagtforening. Foreningens formand Tage Ipsen forestod overrækkelsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 25-11-2023.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. Der deltog 29 jægere i jagten, som kunne nyde skoven og vildtet på en kold og frostklar efterårsdag. Der blev afgivet 4 skud og leveret 4 stykker vildt, så en rigtig fin skudstatistik. Shelteren ved Pedersker gl. jagthus var en fin ramme om den velsmagende varme suppe mellem 2. og 3. såt.

Dagens udbytte:

3 stk. råvildt

1 Sneppe

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Jagt 25-11-2023 001.jpg

Jagt 25-11-2023 002.jpg

Jagt 25-11-2023 003.jpg

Jagt 25-11-2023 004.jpg

Jagt 25-11-2023 005.jpg

Jagt 25-11-2023 006.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 28-10-2023.

Foreningsjagten blev traditionen tror afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. I alt deltog 39 jægere som havde en fin dag, i den flotte efterårsfarvede skov, hvor der blev set især rigtig mange snepper. Der blev også set en del råvildt. Dagens særdeles velsmagende suppe mellem 2. og 3. såt, blev indtaget omkring den fine shelter ved Pedersker gl. jagthus.

Dagens udbytte:

2 stk. råvildt

10 stk. snepper

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Foreningsjagt 28-10-2023 001.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 002.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 003.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 004.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 005.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 006.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skyde og grill-arrangement 2023.

Lørdag d. 9-9-2023 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 21 tilmeldte jægere dystede i 5 discipliner: Nordisk Trapskydning, nedadløbende kaninduer med forhindringer, kaninduer på opfløj, siddende trapskydning og Monte Carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende Monte Carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder, på en flot solrig og meget varm sensommerdag.

I konkurrencen om årets pokaler var der igen tæt løb, hvor kun enkelte duer var afgørende. I skydningen Nordisk Trap, måtte reglen om længst sammenhængende serie tages i brug, før vinderen var fundet.

 

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt Monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   103 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Mogens Elleby.    66 træffere á 75 mulige

Årets Trapskytte :                Tage Ipsen.   119 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Jonas Jensen.

 

33 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten. Tak til Michael Rønne Hansen for flot grillmesterarbejde og alt klar til kl. 18.00 som aftalt. Klemensker Jagtforening siger stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for arrangementer og skydninger. Samtidig beklages de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

 

Ældste og yngste medlem var med til grillarrangement.

Ved  grillarrangement , som var markering af afslutningen på årets lerdueskydning, var både foreningens ældste og yngste medlem med. Det var Knud Rask Nielsen på 92 år og juniormedlem Casper Wetche Hansen på 10 år. Knud og Casper har været medlem af Klemensker Jagtforening henholdsvis næsten 50 år og knapt 1 år.

ME.

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 001.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 003.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 004.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 005.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 006.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 002.jpg

Foreningens yngste medlem Casper Wetche Hansen på 10 år, og foreningens ældste medlem Knud Rask Nielsen 92 år. Her fotograferet ved grilarrangementet d. 9-9-2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2023

Søndag d. 27 august 2023 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev skudt 5 skud til ringskive på 100m siddende i skydestige, 5 skud til ringskive på 200m siddende i skydestige, 5 skud til bukkeskive på 100m stående med viper-flex og umiddelbart herefter 5 skud til samme bukkeskive på 100m siddende med albuestøtte. Der var indlagt max tid på henholdsvis 3, 4 og 5min

Ved de 20 afgivne skud kunne der max opnås 200 point. Der blev vist rigtig fin skydning i de forskellige discipliner, også selvom disciplinen siddende med albuestøtte, var udfordrende for en del af skytterne.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Kim Grønvall med i alt 183 point. Stefan Iversen blev nr. 2 med 182 point og nr. 3 blev Jakob Tholstrup med 179 point.

Da mesterskabets næsten evige to`er Stefan Iversen, havde fødselsdag samme dag, var der efter skydningen pølser m.m. på terrassen hos fødselaren.

Der deltog 12 skytter i foreningsmesterskabet.

 

ME.

Riffelmesterskab 27-8-2023 001.jpg

Riffelmesterskab 27-8-2023 003.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepral d. 18-6-2023.

20 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 19 opsatser til fremvisning. De 19 opsatser fordelte sig som flg.:

10 seksendere, 3 ulige seksender 5 gaffelbuk og 1 spidsbuk

Årets vinder af bukkepokalen 2023 blev Steen Stender med en meget flot seksender.

ME.

 

Bukkepral 18-6-2023 001.jpg

Bukkepral 18-6-2023 002.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afslutning forårs lerdueskydning 15-6-2023.

Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere stenbrud i udkanten af Almindingen, skaber en meget flot og naturskønt ramme for forårets sidste skydning. 15 af foreningens medlemmer var mødt, og fik trænet deres skydefærdigheder på de hurtige lerduer fra ” kaninudkasteren ”.

ME.

Afslutning lerdueskydning 15-6-2023 001.jpg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepremiere 16-5-2023.

25 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. Med en let frisk vind fra nordvest og lidt småregn var vejret ikke det allerbedste til bukkejagt, men de mange morgenfriske jægere havde alligevel haft en fin forårsmorgen ude på de enkeltes terræner.

5 jægere havde haft held til at nedlægge hver en fin premiere buk

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.

Bukkepremiere 16-5-2023 001.jpg

5 fine bukke på premiere morgenen.

Bukkepremiere 16-5-2023 002.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2023.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 15-3-2023 på Den Grønne Frø i Aarsballe. Igen i år var der fin tilslutning, da hele 40 af foreningens 88 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2022. Især emnet vedr. blyfri centraltændt riffelammunition blev grundigt uddybet, da den nye lov træder i kraft fra 1-1-2024. Opfordringen var derfor at man i god tid får testet sin jagtriffel med den nye ammunition. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger.

Der var genvalg til Tage Ipsen, Stefan Iversen og Kim Grønvall til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter.

Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større overskud i 2022. Overskuddet skyldes at der i år ikke har været nødvendigt at indkøbe lerdue materialer eller skydetårne, som i 2021 var årsag til et større underskud. Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Under evt. blev der opfordret til at deltage aktivt i vildttælling, til hjælp og gavn for bestandsovervågning af især hjortevildt og harer. Dette gøres nemt og præcist via Danmarks Jægerforbunds JÆGER app

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Torben Hansen. Claus Hansen og Torben Mattsson blev h.h.v. nr. 2 og 3.

Aftenens dirigent var Arne Hansen.

ME.

Generalforsamling 15-3-2023 001.jpg

Der var god stemning under årets generalforsamling.

Generalforsamling 15-3-2023 002.jpg

Årets vinder af skadebenskonkurrensen Torben Hansen (i midten ), nr. 2 Claus Hansen ( t.h.) og nr. 3 Torben Mattsson t.v.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Kredsnyheder


Nyheder fra DJ

26. apr. 2024
Infiltret dåhjort fundet død medio april 2024 i skovområde nord for Klemensker
25. apr. 2024
27 riffeljægere deltog i arrangementet blyfri dag på Raghammer d. 25-4-2024
8. apr. 2024
Der blev vist flot hundearbejde ved SJD´s forårsmarprøver i weekenden d. 6 og 7 april 2024
18. mar. 2024
Orla Hansen er kredsens nye hovedbestyrelsesmedlem.
6. feb. 2024
Stort fremmøde til Jægerrådsmødet d. 5-2-2024 i Nyvest Centret. Over 80 af kredsens medlemmer var mødt frem. Orla Hansen Allinge, indstillet til nyt HB medlem, som afløser for Henrik Frost Rasmussen
15. jun. 2024
DJ havde i går fredag taget initiativ til en debat om havfuglene og ikke mindst havets tilstand. Efter debatten stod det klart, at der næppe findes et kvikfix til at sikre denne vigtige gren af den danske jagtkultur. Dog var der enigh…
14. jun. 2024
På Folkemødet deltog DJ's jagtfaglige chef i en debat om biodiversitet og hvem der egentlig holder øje med, hvordan det står til i naturen.
14. jun. 2024
DJ's debat på Folkemødet om mental sundhed, og ikke mindst forebyggelse af stress, blev en stor succes. Bl.a. fortalte Jakob Ellemann-Jensen om hvordan han brugte naturen aktivt, da han selv blev ramt af stress.
14. jun. 2024
Det, vi deler på sociale medier, påvirker, hvordan ikke-jægere opfatter jagt og jægere. Derfor har vi et ansvar for at bidrage til en positive formidling. Hvordan gør vi det?
13. jun. 2024
Trods opdatering af den europæiske landbrugslov, som bl.a. fjerner krav om fire pct. ikke-produktive arealer, ønsker Danmark ikke at følge trop. DJ kvitterer med ros.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/