Nyhedsoversigt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trykjagt på dåkalv i Pedersker plantage d. 13-1-2024

Lørdag d. 13. jan 2024 blev der afholdt en fælles trykjagt på dåkalv med deltagelse af flere foreninger med terræner mellem øst for Almindingen og Poulsker / Bodilsker plantager. Jagten blev afviklet som trykjagt hvor de enkelte foreninger drev deres egne terræner, med skytter siddende i tårne eller stiger. Efter jagten var der fælles parade ved Aaker og Aakirkebys jagthytte, hvor der var mulighed for køb af pølser, øl og vand

Der blev set en del både råvildt og dåvildt i plantagerne.

Samlet udbytte blev i alt 2 dåkalve og 2 stk råvildt. På Klemensker jagtforenings terræn blev der nedlagt 1 stk råvildt ( smaldyr )

ME.

Jagt dåkalv 13-1-2024 001.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt Pedersker plantage d. 28-12-2023

29 jægere deltog i årets julejagt i Pedersker plantage. Jagten blev afviklet som fællesjagt med Knudsker Jagtforening, hvor der blev drevet såter fra begge foreningers terræn. Efter jagten var der parade ved Klemensker jagthytte, med efterfølgende smørrebrød og kaffe.

Under frokosten var der uddeling af vingaver til 2 af foreningens medlemmer. Ulla Madsen for en nylig rund fødselsdag og Thor Rømer for at have været medlem af Klemensker jagtforening i hele 60 år. Foruden vin, var der også nål og diplom for de mange år medlemskab.

 

Dagens udbytte blev:

1 stk. sneppe

2 stk. råvildt

ME.

Jagt 28-12-2023 001.jpg

Jagt 28-12-2023 002.jpg

Jagt 28-12-2023 003.jpg

Jagt 28-12-2023 004.jpg

Jagt 28-12-2023 005.jpg

Thor Rømer  ( tv ) med  vin, nål og diplom for 60 års medlemskab af  Klemensker jagtforening. Foreningens formand Tage Ipsen forestod overrækkelsen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 25-11-2023.

Foreningsjagten blev afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. Der deltog 29 jægere i jagten, som kunne nyde skoven og vildtet på en kold og frostklar efterårsdag. Der blev afgivet 4 skud og leveret 4 stykker vildt, så en rigtig fin skudstatistik. Shelteren ved Pedersker gl. jagthus var en fin ramme om den velsmagende varme suppe mellem 2. og 3. såt.

Dagens udbytte:

3 stk. råvildt

1 Sneppe

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Jagt 25-11-2023 001.jpg

Jagt 25-11-2023 002.jpg

Jagt 25-11-2023 003.jpg

Jagt 25-11-2023 004.jpg

Jagt 25-11-2023 005.jpg

Jagt 25-11-2023 006.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsjagt i Pedersker plantage d. 28-10-2023.

Foreningsjagten blev traditionen tror afholdt som fællesjagt med Knudsker jagtforening, hvor der blev drevet 2 såter fra Klemenskers afd. og 2 såter fra Knudskers afd. I alt deltog 39 jægere som havde en fin dag, i den flotte efterårsfarvede skov, hvor der blev set især rigtig mange snepper. Der blev også set en del råvildt. Dagens særdeles velsmagende suppe mellem 2. og 3. såt, blev indtaget omkring den fine shelter ved Pedersker gl. jagthus.

Dagens udbytte:

2 stk. råvildt

10 stk. snepper

Efter jagten blev dagens parade og frokost indtaget i Klemensker jagthytte.

ME.

Foreningsjagt 28-10-2023 001.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 002.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 003.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 004.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 005.jpg

Foreningsjagt 28-10-2023 006.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Skyde og grill-arrangement 2023.

Lørdag d. 9-9-2023 blev årets skyde og grill arrangement afviklet. Skydningen foregik igen i år hos Claus Hansen på Skrubbegård. De 21 tilmeldte jægere dystede i 5 discipliner: Nordisk Trapskydning, nedadløbende kaninduer med forhindringer, kaninduer på opfløj, siddende trapskydning og Monte Carlo. Hver jæger skulle skyde til i alt 80 lerduer + den afsluttende Monte Carlo skydning, så alle fik rigelig brug for deres skydefærdigheder, på en flot solrig og meget varm sensommerdag.

I konkurrencen om årets pokaler var der igen tæt løb, hvor kun enkelte duer var afgørende. I skydningen Nordisk Trap, måtte reglen om længst sammenhængende serie tages i brug, før vinderen var fundet.

 

Resultaterne af årets lerdueskydninger samt Monte Carlo blev flg.:

Årets Jagtskytte  :                Kim Grønvall.   103 træffere á 120 mulige

Dagens allroundskytte :     Mogens Elleby.    66 træffere á 75 mulige

Årets Trapskytte :                Tage Ipsen.   119 træffere á 125 mulige

Monte Carlo:                        Jonas Jensen.

 

33 medlemmer og ledsagere deltog i aftenens grill-arrangementet ved jagthytten. Tak til Michael Rønne Hansen for flot grillmesterarbejde og alt klar til kl. 18.00 som aftalt. Klemensker Jagtforening siger stor tak til de lodsejere som har stillet terræn til rådighed for arrangementer og skydninger. Samtidig beklages de evt. støjgener som kan have været forbundet med årets mange lerdueskydninger.

 

Ældste og yngste medlem var med til grillarrangement.

Ved  grillarrangement , som var markering af afslutningen på årets lerdueskydning, var både foreningens ældste og yngste medlem med. Det var Knud Rask Nielsen på 92 år og juniormedlem Casper Wetche Hansen på 10 år. Knud og Casper har været medlem af Klemensker Jagtforening henholdsvis næsten 50 år og knapt 1 år.

ME.

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 001.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 003.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 004.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 005.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 006.jpg

Skyde og grillarrangement 9-9-2023 002.jpg

Foreningens yngste medlem Casper Wetche Hansen på 10 år, og foreningens ældste medlem Knud Rask Nielsen 92 år. Her fotograferet ved grilarrangementet d. 9-9-2023.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel 2023

Søndag d. 27 august 2023 blev Klemensker jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, afviklet på Østerlars skydebane. Der blev skudt 5 skud til ringskive på 100m siddende i skydestige, 5 skud til ringskive på 200m siddende i skydestige, 5 skud til bukkeskive på 100m stående med viper-flex og umiddelbart herefter 5 skud til samme bukkeskive på 100m siddende med albuestøtte. Der var indlagt max tid på henholdsvis 3, 4 og 5min

Ved de 20 afgivne skud kunne der max opnås 200 point. Der blev vist rigtig fin skydning i de forskellige discipliner, også selvom disciplinen siddende med albuestøtte, var udfordrende for en del af skytterne.

Samlet vinder af Klemensker Jagtforenings foreningsmesterskab i skydning med jagtriffel, blev Kim Grønvall med i alt 183 point. Stefan Iversen blev nr. 2 med 182 point og nr. 3 blev Jakob Tholstrup med 179 point.

Da mesterskabets næsten evige to`er Stefan Iversen, havde fødselsdag samme dag, var der efter skydningen pølser m.m. på terrassen hos fødselaren.

Der deltog 12 skytter i foreningsmesterskabet.

 

ME.

Riffelmesterskab 27-8-2023 001.jpg

Riffelmesterskab 27-8-2023 003.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepral d. 18-6-2023.

20 medlemmer var søndag formiddag mødt til årets bukkepral i jagthytten, og der var i alt indleveret 19 opsatser til fremvisning. De 19 opsatser fordelte sig som flg.:

10 seksendere, 3 ulige seksender 5 gaffelbuk og 1 spidsbuk

Årets vinder af bukkepokalen 2023 blev Steen Stender med en meget flot seksender.

ME.

 

Bukkepral 18-6-2023 001.jpg

Bukkepral 18-6-2023 002.jpg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afslutning forårs lerdueskydning 15-6-2023.

Forårets sidste lerdueskydning blev afviklet hos Erik Marker på Segenvej. Eriks tidligere stenbrud i udkanten af Almindingen, skaber en meget flot og naturskønt ramme for forårets sidste skydning. 15 af foreningens medlemmer var mødt, og fik trænet deres skydefærdigheder på de hurtige lerduer fra ” kaninudkasteren ”.

ME.

Afslutning lerdueskydning 15-6-2023 001.jpg

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bukkepremiere 16-5-2023.

25 jægere var mødt til morgenkaffe i jagthytten til årets bukkepremiere. Med en let frisk vind fra nordvest og lidt småregn var vejret ikke det allerbedste til bukkejagt, men de mange morgenfriske jægere havde alligevel haft en fin forårsmorgen ude på de enkeltes terræner.

5 jægere havde haft held til at nedlægge hver en fin premiere buk

Der var sædvanen tro god stemning i jagthytten og mange af jægere skulle da også på bukkejagt igen senere på dagen og om aftenen.

ME.

Bukkepremiere 16-5-2023 001.jpg

5 fine bukke på premiere morgenen.

Bukkepremiere 16-5-2023 002.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klemensker Jagtforenings generalforsamling 2023.

Klemensker Jagtforening afholdt årets generalforsamling onsdag d. 15-3-2023 på Den Grønne Frø i Aarsballe. Igen i år var der fin tilslutning, da hele 40 af foreningens 88 medlemmer var mødt.

Foreningens formand Tage Ipsen, orienterede i sin beretning om foreningens aktiviteter og jagter i 2022. Især emnet vedr. blyfri centraltændt riffelammunition blev grundigt uddybet, da den nye lov træder i kraft fra 1-1-2024. Opfordringen var derfor at man i god tid får testet sin jagtriffel med den nye ammunition. Formanden takkede også div. lodsejere som velvilligt stiller terræn til rådighed til bl.a. lerdueskydning, skydearrangement m.m. og beklagede samtidig de evt. gener som måtte være forbundet med disse skydninger.

Der var genvalg til Tage Ipsen, Stefan Iversen og Kim Grønvall til bestyrelsen, samt genvalg til både suppleanter og bilagskontrollanter.

Kasserer Stefan Iversen fremviste regnskabet som viste et større overskud i 2022. Overskuddet skyldes at der i år ikke har været nødvendigt at indkøbe lerdue materialer eller skydetårne, som i 2021 var årsag til et større underskud. Foreningen har fortsat en god og stabil økonomi.

Under evt. blev der opfordret til at deltage aktivt i vildttælling, til hjælp og gavn for bestandsovervågning af især hjortevildt og harer. Dette gøres nemt og præcist via Danmarks Jægerforbunds JÆGER app

Årets krage og skadebens konkurrence blev i år vundet af Torben Hansen. Claus Hansen og Torben Mattsson blev h.h.v. nr. 2 og 3.

Aftenens dirigent var Arne Hansen.

ME.

Generalforsamling 15-3-2023 001.jpg

Der var god stemning under årets generalforsamling.

Generalforsamling 15-3-2023 002.jpg

Årets vinder af skadebenskonkurrensen Torben Hansen (i midten ), nr. 2 Claus Hansen ( t.h.) og nr. 3 Torben Mattsson t.v.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Kredsnyheder


Nyheder fra DJ

6. feb. 2024
Stort fremmøde til Jægerrådsmødet d. 5-2-2024 i Nyvest Centret. Over 80 af kredsens medlemmer var mødt frem. Orla Hansen Allinge, indstillet til nyt HB medlem, som afløser for Henrik Frost Rasmussen
29. dec. 2023
Der blev igen i år opmålt bornholmske guldbukke, ved Danmarks jægerforbunds trofæ opmåling d. 27 og 28 november 2023.
23. nov. 2023
Fin tilslutning og stor spørgelyst da kreds 8 Bornholm afholdt efterårsmøde om vildtforvaltning og jagttidsrevision
26. okt. 2023
På en blæsende søndag d. 15. oktober 2023 blev årets Jagt og fiskedag afviklet ved Opalsøen
8. sep. 2023
Fine resultater ved efterårsmarkprøverne d. 2 og 3 september 2023
19. feb. 2024
Husk, at ræv må reguleres fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i hele februar uden forudgående tilladelse.
19. feb. 2024
Et treårigt projekt viser vejen frem for bornholmske lærker, viber og agerhøns. Projektet er et samarbejde mellem flere organisationer - heriblandt DJ.
14. feb. 2024
Har du mod på at teste dine evner i aldersbedømmelse? Danmarks Jægerforbund inviterer dig til at deltage i vores spændende hjortequiz!
14. feb. 2024
Miljøministeren har igangsat en proces, hvor deltagerne i de tidligere projektgrupper vedr. naturnationalparkerne får tilbudt en bestyrelsesplads, således også DJ.
14. feb. 2024
Disse ord blev gentaget flere gange, da DJ's arbejdsgruppe for projektet for bevarelse af gravjagt havde besøg af gæster fra den finske kennelklub og det finske jægerforbund.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/